بازسازی و نوسازی ساختمان به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که به صورت کلی یا جزئی منجر به تغییراتی در ظاهر و بنای ساختمان میشود.

هدف از انجام بازسازی معمولا به خاظر فرسودگی ساختمان و یا تغییرات کلی در ساختمان است. معمولا هزینه های بازسازی ساختمان کمتر از احداث ساختمان جدید میباشد.

ساختمان پس مدتی فرسوده شده و نیاز به بازسازی ساختمان وجود دارد چرا که ساختمان پس از عمر مفید خود به شدت نسبت به عواملی همچون زلزله به شدت آسیب پذیر میشود.

ترنج با توجه به نیاز شما و متناسب با بودجه و فضای ساختمان اماده ی ارائه ی خدمات مدرن و حرفه ای بازسازی به شما مشتری عزیز میباشد. زمان را از دست ندهید

recunstractions1 بازسازی