1. سبک دکوراسیون داخلی ایرانی

همانطور که بهتر از تمام مردم دنیا می دانید دکوراسیون داخلی سبک ایران دارای ویژگی هایی است که از ارزشی خاص و فوق العاده برخوردار است. مشخصات و ویژگی هایی مثل طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوان های رفیع، ستون های بلند و بالاخره تزئینات گوناگون که هریک در کمال سادگی جلوه گر شکوه سبک ایرانی است.

دکوراسیون داخلی ایرانی 5 سبک دکوراسیون داخلی پر طرفدار

2. سبک دکوراسیون داخلی معاصر

مدرن و معاصر دو سبکی هستند که غالباً به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. معاصر، متفاوت از مدرن است، چرا که طراحی الان و اینجا را توصیف می کند.تفاوت های اصلی وجود دارند که سبک طراحی مدرن و معاصر را از هم جدا می کند، سبک مدرن تفسیر سختگیرانه ای از طراحی دارد و در قرن بیستم آغاز شد.

از سوی دیگر، بیشتر سیال است و می تواند حس شیوعی را با پیروی کم تری با یک سبک خاص نشان دهد. به عنوان مثال، سبک معاصر ممکن است شامل خطوط منحنی باشد، در حالی که در طراحی مدرن وجود ندارد.

سبک دکوراسیون داخلی معاصر 5 سبک دکوراسیون داخلی پر طرفدار

3. مینیمالیست از سبک های دکوراسیون داخلی

مفهوم مینیمالیست چیزی است که در استرالیا بسیار محبوب است. مفاهیمی از طراحی مدرن را در بر می گیرد و آن ها را بیشتر آسان می کند.پالت های رنگش خنثی و نرم هستند؛ اثاثیه ساده هستند، و هیچ زرق و برق زیادی در لوازم جانبی یا دکوراسیون وجود ندارد.مینیمالیسم در نهایت با مفهوم قابلیت و خطوط فوق تمیز تعریف می شود.

سبک دکوراسیون داخلی مینیمالیست 5 سبک دکوراسیون داخلی پر طرفدار

4. سبک دکوراسیون داخلی صنعتی

سبک صنعتی از انبار یا زیر شیروانی شهری الهام می گیرد.در بسیاری از این عناصر یک حس خامی ناقص وجود دارد، و دیدن آجر، چوب و داکت ها، غیر معمول است. یک خانه نمادین با موضوع طراحی صنعتی، طرحی از انبار و زیر شیروانی و یک ساختمان صنعتی است.

به سقف های بلند، الوار قدیمی و لوازم روشنایی فلزی متصل شده با اثاثیه کاربردی پراکنده فکر کنید.ممکن است یک یا دو قطعه از هنر انتزاعی یا عکاسی وجود داشته باشد، تا بتوان به آنها یک طرح رنگ خنثی زد، در غیر این صورت از مواد اولیه چوبی و فلزات مشتق رنگ بزنید.

سبک دکوراسیون داخلی صنعتی 5 سبک دکوراسیون داخلی پر طرفدار

5. طراحی سبک دکوراسیون داخلی مدرن نیمه قرن

مدرن نیمه قرن یک بازگشت به سبک طراحی اواسط دهه 1900 است. در درجه اول دهه های 1950 و 1960. نوستالژی قدیمی در طراحی مدرن نیمه قرن و برخی از عناصر مینیمالیسم وجود دارد. موضوع اصلی طراحی نیمه قرن، دگری از هرج و مرج و کاربردی بودن است.

این سبک بر روی فرم ها و اشکال طبیعی یا ارگانیک مثل صندلی “تخم مرغ شکل”، استفاده آسان از طرح های معاصر و بر ساخت ساده اش تاکید می کند. به راحتی هر فضای داخلی را تکمیل می کند و هم چنین به انتقال یکپارچه از داخل به خارج کمک می کند.

دکوراسیون داخلی مدرن نیمه قرن 5 سبک دکوراسیون داخلی پر طرفدار